rss

עצרת התעוררות ביום חמישי הקרוב

תאריך הוספה: ג' חשון התשע"ח
עצרת התעוררות
 
במלאת ארבע שנים לעלייתו בסערה השמימה, גאון עוזנו ונזר תפארתנו, האדם הגדול בענקים, אבי אבות הפוסקים. יחיד הדור ופלאו, בדביקותו ועמלו בתורה לאין קץ, בליבו הרחום ואהבת ישראל האדירה שפיעמה בו לאין סוף, בגאונותו חריפותו ובקיאותו אשר אין להם דמיון, ובספריו המאירים והבהירים כספירים, אשר בתוקף קדושתו, ועוצם מסירותו, ורוב גדולתו, ותפארת ענוותנותו, עשה לתורה שלא תשתכח מישראל, רבן של כל בני הגולה,הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה, מרן מלכא
    רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל
              נשיא ישיבתנו הקדושה, אשר עמד לימינה מיום היווסדה.

וכן לרגל פקודת השנה ה- 17 להסתלקותו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, מגדולי פוסקי הדור,הגאון האדיר, מעוז ומגדול, אשר מסר נפשו על עמל התורה והרבצתה, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, והעמיד אלפי תלמידים בישיבה ומחוצה לה, ולא ביטל שיעוריו על אף יסוריו הקשים, מופת השקדנים, בחיר המעיינים, מגדולי המחברים
     רבנו משה הלוי זצוק"ל
          ר"מ בישיבתנו הקדושה, ומחבר הספרים: שו"ת תפילה למשה ז' חלקים, מנוחת אהבה ד"ח, ברכת ה' ה' חלקים, מלוה ה' ב' חלקים, יוסף דעת, דבר השמיטה ועוד.

 
תתקיים עצרת התעוררות לזכרם
ביום חמישי ו' במר חשוון התשע"ח
באולם בית המדרש המורחב של ישיבתנו הקדושה, בשעה 17:00 תפילת מנחה
ואח"כ יספידו הרבנים הגאונים:
פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א
הגאון רבי יעקב סיני שליט"א נכדו של מרן זצ"ל
הגאון רבי יצחק מוסאי שליט"א תלמידו של הגאון הרב משה לוי זצ"ל


תפלת ערבית בשעה 19:00                                     הקהל הקדוש מוזמן
                                                                                                    הנהלת הישיבה 
Article Image
 
 
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.