rss

מלך ביופיו תחזינה עיניך - רשמים ממעמד ’הקבלת פני רבו’

תאריך הוספה: כ"ד ניסן התשע"ז


 
מעמד "הקבלת פני רבו" לכבוד מרן ראש הישיבה מורנו הגאון האדיר רבנו מאיר מאזוז שליט"א, התקיים ביום רביעי א' דחוה"מ פסח באולמי אחוזת ווגשל המפוארים, במעמד גדולי מרנן ורבנן גדולי התורה, ובהשתתפות אלפי בני תורה ואברכים עם עמך בית ישראל, שגדשו את האולמות עד אפס מקום, והגיעו מרחוק ומקרוב בזכות מערך הסעות מיוחד שאורגן מכל רחבי הארץ.
המעמד נפתח בחלק האומנותי אותו הרכיבו גלריית זמרים ואמנים מהשורה הראשונה, ר' משה דוויק הי"ו, שפצח בקול שירה וזמרה אדירה לכבוד המועד ולכבוד המאורע (ומרן ראש הישיבה אף התרגש מאד משירתו בפיוט "אעופה אשכונה", ומחה כף אל כף כאות שמחה ותודה). כמו גם הזמרים הנודעים ר' מנדי ג'רופי הי"ו, ר' משה קליין, ור' אבי מן הי"ו שליוו את האירוע בקטעי שירה ופיוט לכבודה של תורה.
בשורות ספורות אלו קשה לתאר את כל שהתרחש באירוע הגדול, אך א"א שלא לציין את אחד מרגעי השיא, היה זה כאשר נכנס מרן ראש הישיבה שליט"א לאולם, כשקהל האלפים פוצח בשירה שלא נגמרת, "עוד ינובון-ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו", שירת הודיה להשי"ת על שזכינו לחיות בדורו של המאור הגדול לממשלת התורה, עמוד האמת וסמל הענוה, שר התורה ועמוד היראה. "חיים ושלום, יוסיפו לך", צועקים ולא מתעייפים, וגם כשהתזמורת כבר מושתקת לבקשת הרב, "ימים על ימי מלך" - ממשיכים וזועקים. והשירה אף מתגברת ומתעצמת עם כניסתו של מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א, כששירת "יחיד אל דגול מרבבה, יברך לגברא רבה" מתמזגת שעה-ארוכה עם "אמת מה נהדר" ו"צהלי ורוני יושבת ציון".
את המעמד פתח הג"ר מרדכי מאזוז שליט"א ראש ישיבת "כסא רחמים-עמנואל", שסיפר מעט על גדלותו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עמוד האש המאיר לפני המחנה, שעל גודל עיונו בכל עמקי התורה כבר העידו גדולי הדור הקודם ובראשם מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זיע"א, ושכולם עומדים משתוממים מגודל בקיאותו העצומה בכל תג ושורה בתשובות הנודע ביהודה ורבי עקיבא איגר. ושכולנו מחוייבים לצאת בקול מחאה כנגד דברי הזלזול שנשמעו לאחרונה.
הגאון הגדול הרב חננאל כהן שליט"א ראש מוסדות "חכמת רחמים", סיפר על התגובות הרבות שהוא מקבל בעקבות העלון "בית נאמן", מכל קצווי תבל, וגדולי תורה עם יהודים של צורה מכל הסוגים ומכל החוגים שולחים מכתבי תהלה והתפעלות על העלון שהוא מלא תורה, מלא מוסר, מלא חכמה. קיבלתי טלפונים מאמריקה בערב החג, "תודה רבה על העלון, הוא ממש מחייה אותנו". יש אנשים שחושבים או כותבים באיזה ראיון שמרן ראש הישיבה הוא רב של "העדה התוניסאית", אבל מרן ראש הישיבה הוא מנהיג הדור כולו. יאריך ימים וינהיג אותנו עד ביאת הגואל, אמן.
כן כובד לישא דברים הגאון הרב יצחק בר-דע – רבה של רמת-גן, שפתח בכבוד אכסניה, והודה למארגנים שמזכים את הציבור להכיר ולשמוע ולראות יותר ויותר את מרן ראש הישיבה. וציין כי כיון שהרב עדיין לא הגיע, אפשר היה להרחיב במעלותיו בלי סוף, אך תכונה אחת שמוכרחים להדגיש כי כגודל גדלותו בתורה של מרן ראש הישיבה כך גודל ענוותנותו. וגם אם לא כל אחד יכול להיות גדול בתורה כמו רבנו, אבל בודאי כל אחד יכול ללמוד ממנו ולהיות עניו!
הגאון הרב אהרן שפירא שליט"א רב ואב''ד דפרדס כץ וראש מתיבתא דרש''י, נשא דברים על מהות חג הפסח, ובפתח דבריו אמר, ברשות מרן ראש הישיבה גאון הדור, אני חושב אם נשב ימים ולילות, אין אנחנו מספיקים להגיע למקצת שבחו של מרן ראש הישיבה.
לאחר מכן כובד הגאון הגדול הרב פנחס כהן שליט"א רבה של נתיבות, שדיבר על הזכות לשבת במחיצתם של רבותינו "עיני העדה", כמו שיש לאדם ב' עינים, כך זוכים אנו שבראשנו יושבים מרן ראש הישיבה והראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א. וכשדמעות בעיניו, תיאר איך התרגש לראות את הציבור קופץ ומרקד לכבוד התורה, "אמרתי טוב, תוך דקה שתיים הם בטח יתעייפו וישבו. דמעות ירדו מעיני, לראות את השירה וההתלהבות, שמוכיחה מה זו אהבה אמיתית לתורה, אהבה אמיתית לעינים שלנו".
הגאון הגדול הרב רפאל כהן שליט"א ראש מוסדות "יתד התשובה", פתח בפסוק "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". ברשות המאורות הגדולים, המאור הגדול לממשלת עולם הישיבות - מרן ראש הישיבה שליט"א, והמאור הגדול לממשלת עולם הרבנות והדיינות - מרן הראש"ל שליט"א.
"חבל מאד שישנם כאלו שלא השכילו להבין ששמו של מרן ראש הישיבה בראשי-תיבות זה הרמב"ם, וכהרמב"ם בשעתו שהיה בקי בכל חכמה גם כדי לדעת מה להשיב, וגם מורנו רבי מאיר ברבי מצליח הוא הרמב"ם של דורנו שעונה על כל השאלות עוד לפני שישאלו. וגם אם היו כאלו שבשעתו דיברו וביזו את הרמב"ם, ותקפו אותו, הרי שאנחנו יודעים מה קרה בסוף. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, שגם אם יש חושך, זכינו להמאורות הגדולים שמפזרים את החושך ומאירים בתורתם את כל הארץ כולה.
"כבר היה מי שאמר, לא היו ימים טובים לישראל כמוצאי שבתות וימי חמישי. מוצאי שבת - יש את השיעור של מרן שליט"א, וביום חמישי - יש את העלון "בית  נאמן". עיניהם של כל ישראל נשואות לעלון, כל בתי ישראל רוצים להיות "בית נאמן". וזו הזדמנות לעמוד לימינו של רבי חננאל כהן, שטורח מאד בענין הזה. (ראיתי חילקו פה טפסי הו"ק של 28 שקלים, איזה צנועים!), אשריהם ישראל". סיים הגר"ר כהן.
ואכן ניתן לומר כי בין האלפים באירוע עצמו, ניתן היה לראות רבים שזכו להתקרב לאורו של מרן ראש הישיבה רק בשנים האחרונות, וניכר שהשיעור השבועי והעלון "בית נאמן" זיכו אותם להכיר ולהבין מקרוב על עוצם גדלותו וקדושתו של מרן ראש הישיבה שליט"א.
רגע לפני המשא המרכזי, כובד לישא דברים, אחיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול מורנו הרב צמח מאזוז שליט"א, מנהלה הרוחני של ישיבת "כסא רחמים", אשר דן בשורש מצות "הקבלת פני רבו ברגל", "הרבה חושבים מה זו המצוה שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל? כדי לשמח את הרב ולומר לו, הרב כולנו איתך. אך זה לא מדויק", ולאחר דיון מעניין, ציין הרב כי המטרה היא, "כדי לבוא ולראות את רבותינו, איך הם הגיעו לדרגה כזאת, וללמוד מהם, כל אחד ואחד מאיתנו, שמי שישקיע עצמו בתורה, יזכה להיות גדול בישראל".
בדבריו חשף הג"ר צמח שליט"א, את העובדה הבאה: "לפני פסח, ראש הישיבה אמר למשב"ק שלו, השנה - מספיק! עשיתם הקבלת פני רוב שנתיים, מספיק. אמר לו, הרב, כבר הזמנו אולם, כבר הזמננו תזמורת, כבר הזמננו רבנים, אמר לו טוב, אם כבר עשיתם, אין הכי נמי. כי ראש הישיבה מעוניין הרבה יותר להשאר בפינה שלו, לשבת ולעסוק בתורה".
"הרבה אומרים לי, איפה התחבא הרב? 70 שנה לא שמענו כלום. רק פה ושם, שמענו על הישיבה, ראינו תלמידים שלומדים אצל מרן ראש הישיבה הרב מאזוז, אבל לא יותר מזה. אך לא ידענו - בן פורת יוסף - את העוצמה, את הבקיאות, את הידע, את הפסיקה, את הדרך הנכונה, לא שמענו, איך זה נתגלה בפעם אחת?
כאן ציין הרב: "כל זה התגלה ע"י ידידנו הגאון הגדול רבי חננאל הכהן שליט"א שזכה וזיכה את הרבים, כפשוטו. בשבוע הראשון 5000 עלונים, ועכשיו 100,000 עלונים. הייתי בצרפת בקיץ שעבר, חבר אחד אומר לי אני מקבל את העלון בדוא"ל ואני מדפיס אותו אצל גוי אחד, שמדפיס לי ממנו כמויות, ואני מחלק את זה לאנשים שרוצים לקרוא, זה עולה לי כסף, לכן אני מקפיד לתת רק למי שמעוניין לקרוא, ובכל שבוע הכל נגמר. והנה הוא אומר, שפעם אחת בא אליו אותו הגוי שמדפיס ואמר לו, תשמע, אני עושה לך מחיר מיוחד, לך תבדוק כמה יבקשו ממך בתי-דפוס אחרים... אבל תמורת המחיר הזה אני מבקש ממך דבר אחד, תבקש בבקשה מהרב הזה שבתמונה, כאן ב"בית נאמן", שיברך אותי.
"אני אומר על רבי חננאל, לא יודע איזו מצוה גדולה עשה, שזכה בזכותה - "ששכר מצוה מצוה" - למצוה הגדולה הזו להפיץ את הדף השבועי הזה, אשריו ואשרי חלקו, אשרי העומדים מאחורי ההוצאה הגדולה והענקית הזאת, בעולם הזה ובעולם הבא.
"אני אומר לכם רבותי, זה לא שהיום ראש הישיבה נולד, כבר מלפני שבעים שנה היה גברא רבה, הוא לא מאותם אנשים שמחפשים פרסום, הפרסום מפריע לו, לא יודע איך בסוף הצלחנו בשנתיים האחרונות האלה, קיבלנו רשות לשים את השם שלו במודעות. תמיד אם היה רואה את השם שלו במודעות היה אומר: "אני לא בא", הוא לא רוצה פרסום, אבל הקב"ה מפרסם אותו, 'תורתו מכרזת עליו'". סיים הגרי"צ את דבריו, כשהקהל מריע ארוכות.
במת הנשיאות המכובדת כללה גלריה מרשימה של עשרות רבנים וגדולי תורה, ראשי כוללים וראשי ישיבות, רבני ערים וראשי קהילות, שפיארו את המעמד בנוכחותם, אך מקוצר הזמן לא כולם יכלו לשאת דברים, כמובן. כן השתתפו ח"כ לשעבר הרב אליהו ישי הי"ו, ושר התחבורה מר ישראל כץ הי"ו, שבסיום ביקור-חג שקיים במעונו של מרן ראש הישיבה, ביקש אף הוא להצטרף ולהשתתף במעמד הכביר.
הראש"ל הגאון הגדול מורנו הרב שלמה משה עמאר שליט"א, רבה של ירושלים, פתח, ברשות מרנן ורבנן, ראשי ישיבות רבני ערים, דיינים, גאוני ארץ, אברכים ובני הישיבה, ובראשנו, עטרת תפארת כל בית ישראל מרן ראש הישיבה. בדבריו שוחח על גדולת וקדושת ימי חג הפסח ובהתרגשות מיוחדת, סיים ואמר, זכינו כולנו זכות שאין לתאר, שבאנו לארץ ישראל ולומדים פה תורה. איזה זכות. יזכנו ה' שגם יבנה המקדש בשובה ונחת, וגם יעמוד על מכונו ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים, בחיי מרנא ורבנא ראש הישיבה ובחיי כל בית ישראל, ונאמר אמן.
המשא המרכזי של הערב היה כמובן משאו של מרן ראש הישיבה, שדיבר בענייני החג על האמונה והביטחון בבורא עולם, וכי יום יבוא ובע"ה כולם יכירו וידעו כי התורה תורת אמת, והיא נותנת לאדם חיים טובים ומאושרים.
 בפתח דבריו התייחס מרן לשיעור ולעלון בית נאמן, ואמר, כי מלבד התודה שמגיעה לרבי חננאל המו"ל של העלון, יש להודות לעוד גורמים נוספים ש"בזכותם" נוסד השיעור הזה... "אנשים חושבים שאנחנו עושים את זה בשביל פרסום, פרסום זה הדבר הכי גרוע! חידוש אחד והערה אחת אמיתית בתורה, שווה את כל העולם הזה. ​השבוע אמרנו חידוש נפלא ברמב"ם, דבר שנתקשו בו כל האחרונים, והסברנו בו דבר נפלא, תגיד מה שווה כל הרעש לעומת החידוש הזה?! זה שווה לי את כל העולם כולו!
בענות-חן מיוחדת ציין הרב כי השירה והריקודים לכבודו מיותרים, וברך את הקהל "מאחל לכם תזכו לרקוד פי-מאה לפני המשיח שיתגלה במהרה בימינו. זו הברכה - שתזכו שגם בניכם ובני בניכם ילמדו תורה מתוך אהבה, מתוך חיבה. כדי שיהיה להם טעם בחייהם. תדעו לכם שהתורה מחייה את האדם התורה מרוממת את האדם. לולי התורה כבר אבדנו לגמרי, "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי". מי שילמד תורה, הקב"ה נותן לו בריאות, נותן לו חיים, נותן לו שמחת חיים, נותן לו אושר בחיים, שיהיה לכם כל טוב, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות".
כך הסתיים המעמד בתפלת ערבית חגיגית, ובספירה מרוממת - "שני ימים לעומר", כשכל המשתתפים יצאו לבתיהם מתוך שמחת-הרגל אמיתית, כשהרושם הכביר שהותיר בהם המעמד לא ימחה מלבם לעד, ואף יעניק כוחות להמשך עלייה בתורה בעמל ויגיעה, בזמן קיץ הקרוב.
 
Article Image
 
 
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.