גרביים שחורות וחצאית ארוכה לנשים (בצירוף הסכמת מרן שליט"א)

מאת: רעות | קטגוריה: צניעות | תאריך הוספה: כ"ג טבת התש"ל | צפיות: 3150 | תגיות: גרבים שחורות, חצאית ארוכה, בת ישראל

rss
 • אני הייתי נוהגת תמיד לגרוב גרביים בצבע בז', לפני כשנתיים שמעתי הרצאת חיזוק בחשיבות לבישת גרביים שחורות, וקיבלתי על עצמי כך לנהוג מאז ועד היום, אתמול נודע לי באופן ברור שישנם מקומות שנשים לא הגונות גורבות גרביים שחורות, מאז ששמעתי אני פשוט לא מסוגלת לגרוב גרביים שחורות עד שאדע מהי ההשקפה הנכונה לגבי זה. מה לעשות, לגרוב גרבים בז' 40 דינר או גרביים שחורות ולהתגבר על המחשבות הללו?
   

  thumb

  מס' 8941

  הרב המשיב: הרב הגאון, אליהו בנימין מאדאר שליט"א

  לפי דעתנו, אם הגרביים השחורות אינן דקות ואינן שקופות, הן עדיפות על הגרביים שבצבע בז', כי הוא צבע הדומה לעור הגוף, ונדמה לרגל. וכי תעלה על הדעת ללבוש חולצה בצבע הגוף, והוא הדין לגרב, כי הרגל - השוק, צריך שיהיה מכוסה כדינו. וגם עובי ארבעים דינר, לפי הנשמע פעמים שהוא שקוף, וצריך בדיקה. ומה שיש נשים שאינן הגונות שהולכות כך, מה לנו ולהן, אנחנו עושים דבר שהוא נכון ודבר שהוא צנוע יותר, לשמור על צניעות בת ישראל, ולעשות נחת רוח לפני ה' יותר, ומה אכפת לנו אם יש כאלו שמשתמשים בזה בדרך לא נכונה.

      ומכל מקום לפי דעתנו הנכון הוא ללבוש חצאית ארוכה שקרובה לקרסול הרגל, כי עד שם הוא הנקרא שוק והוא ערוה וצריך כיסוי כדין כל שאר הגוף. וכיסוי בגרביים אינו כיסוי מספיק, כיון שהן צמודות לרגל, וכל צורת הרגל נראית, וכל שכן אם הן קרוב לצבע הרגל. ולכן אם הולכת בחצאית ארוכה אין להקפיד כל כך על צבע הגרב, כי הרגל כולה מכוסה כדין. אבל אם הולכת בחצאית קצרה, שחלק מהשוק מגולה, הנכון הוא לילך בגרביים שלא בצבע הרגל, כמו צבע שחור ועבה כפי הצורך. והעיקר לשים מורא ה' בין עינינו, ולעשות דבר ה' כרצונו ברוך הוא.
   

  Thumb

  שאלת המשך:

  מאוד נהנינו לקרוא את תשובת הרב.
  1. האם המנהג כך אצל כלל עדות המזרח או רק ליוצאי ג'רבא?
  2. לתועלת קהילתנו נשמח לדעת דעת מרן ראש הישיבה שליט"א בזה, בשביל שנוכל לתלות בישיבה ובמדרשיה ברוב עם הדרת מלך ולהתחזק בעניין.
   

  הרב המשיב: מרן ראש הישיבה, הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

  כל דברי הגר"א מאדאר נכונים.
  וכך נהגו בג'רבא ללבוש חצאית ארוכה כמעט עד כף הרגל.

  Thumb

  שאלת המשך: אורך החצאית.

  אם אסור גרביים וצריך חצאית ארוכה אז למה רוב גדולי הדור מתירים גרביים ולא מצריכים כיסוי בכל הרגל, מה טעמם להתיר ?

  הרב המשיב: הרב הגאון, אליהו בנימין מאדאר שליט"א

  הרבה מגדולי הדור שלנו והדור שלפנינו מצריכים להאריך החצאית הרבה כמו שכתבו בזה רבני הבד"ץ העדה החרדית, מזמן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל וכן כתב הגאון משנה הלכות, וכן פורסם בשם מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ועוד.
  ומה שיש שהקילו בזה, אפשר שהם הבינו או תפסו כדעת מי שסבר שהשוק הוא מעל הברך, אבל מה שמתחת הברך אינו בכלל שוק ואינו ערוה. וממילא לא היה צריך לכסותו, ולכן הקילו בכל כיסוי אפילו בגרבים בצבע הרגל וכיוצא. אבל כבר נודע שהעיקר הוא שהשוק מתחת לברך והוא בכלל ערוה שאסור בגילוי, כדמוכח מפסוקים מפורשים, ומשניות ערוכות, ופוסקים ראשונים ואחרונים. וכמבואר בשו"ת שבט הלוי (חלק א' סימן א'), יביע אומר (חלק ו' עמוד ק"ץ), סנסן ליאיר (חידושי מסכת מגילה) וברכת ה' (חלק א' פרק ז' סעיף י"א).
  וממילא תבין שמה שמרעישים בסמינרים ומקפידים מאוד שלא תלבש חצאית ארוכה,ועושים מדה שלא תעבור כך וכך ס"מ מתחת לברך, הוא שיבוש ואין להן על מה שיסמכו.
  וכבר יצאה חוברת "בגדי תפארתך" שביארו הענין באריכות ושם כתבו מהיכן יצאו גרביים אלו, לך נא ראה.
  וכל כך היצר סימא עיניהם להתנגד לחצאיות ארוכות, עד אשר אפילו שקצרו כל כך את החצאית ועלו למעלה בר מינן, אין איש שם על לב, ועל זה עוברים בשתיקה. וכבר יש הרבה אברכים יראי ה' שמדברים על זה ופועלים בזה, אשרי חלקם.

  Thumb

  שאלת המשך: חצאית עד העקב.

  תודה על התשובה! אני מסכים עם הרב, וכן קראתי את החוברת בגדי תפארתך, אבל שאלתי היא איך הרבנים שהרב כתב בתשובה כגון שבט הלוי והרב משה לוי וכן עוד הרבה רבנים לא חייבו חצאית ארוכה עד העקב אע"פ שהם פוסקים שהשוק למטה מן הברך.

  הרב המשיב: הרב הגאון, אליהו בנימין מאדאר שליט"א

  אפשר שפעם היו הגרביים עבות יותר ובצבע שונה, והחצאית היתה ארוכה יחסית אף על פי שאינה מגעת עד סוף השוק, ולכן לא דקדקו בזה כל כך, כיון שסוף סוף השוק מכוסה.
  אבל במצב של היום בעוונותינו הרבים, "מדקדקים" לדקק את הגרביים, ו"מדקדקים" לילך רק עם גרביים הקרובים לצבע הגוף, ו"מדקדקים" לקצר את החצאית וכל השוק נראה כגלוי לגמרי, ופעמים יתר מזה, ובפרט כשיושבים בספסל וכיוצא.
  וגורם להרהורים וחוסר צניעות משווע, רחמנא ליצלן.
  ולכן כל שומר נפשו ירחק מזה, וילמד את בביתו ובחומותיו, לילך כדרך נשים הכשרות וצנועות, ותבוא עליו ברכה.

  Thumb

  שאלת המשך:

  שמחנו לראות שכבוד הרב שליט"א ציין את החוברת הנפלאה "בגדי תפארתך", ורצינו להודיע אודות הבשורה המשמחת שבס"ד יצא לאור כעת הספר המלא "בגדי תפארתך" והוא ספר מקיף ונפלא ביותר, ומוכיח ששוק הוא החלק התחתון שמתחת לברך ועד הקרסול לכ"ע, כולל דעת המשנה ברורה והפרי מגדים, ומקיף עוד סוגיות בצניעות. וכעת גם נודעה דעתו הברורה של מרן הגר"ח קניבסקי שליטא, שחובה מעיקר הדין לכסות בשמלה או בחצאית עד לקרסול. לתועלת הציבור הקדוש אעתיק הקישור למידע אודות הספר: http://www.keter-malchut.co.il/BigdeyTifartechBook.html

  הרב המשיב: מערכת האתר

  חזק וברוך
  ויישר כח

  Thumb

  שאלת המשך: סתירה בדברי הרב עם פסק מרן ראש הישיבה

  מה שכנתב בתשובה זו: https://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/13491 קצת סותר לנכתב כאן ע"י הרב מאדר שליט"א. אגב מה שכתב בספר בגדי תפארתך ליישב דעת המשנה ברורה עם שאר פוסקים לענ"ד דחוק יעויין שם.

  הרב המשיב: רבני בית ההוראה שליט"א שע"י ישיבת כסא רחמים

  הדברים כאן אינם סותרים כלל את דברי הרב מאדאר שליט"א. כיוון שהמידה שנתן מרן 20 ס"מ מתחת לברך היא כמעט המידה שנתן הרב מאדאר עד לקרסול (פירוש עד לפיקה הבולטת שבצד הרגל ולא עד לרצפה) ונמצאו דברם שווים. וגם שמרן שליט"א הסכים בתשובה הנ"ל לכל דברי הרב מאדאר. וכמו כן שמרן דיבר על עיקר הדין כפי המבואר בתשובתו ואילו הרב מאדאר כתב את הראוי יותר לעשות. 
  ע"ה יעל"ה ס"ט.

  Thumb

  שאלת המשך:

  יש להעיר ולהאיר בס"ד נקודה שלא התיחסו אליה עד עתה והיא שישנן חצאיות הנשרכות על הארץ ממש, וזה נראה רחובי בנימוסינו עתה ומושך תשומת לב וגם אינו דרך ארץ בגלל הלכלוך הדבק לחצאית. ובזה יש להצדיק הנהגת הסמינרים בהחלט. אמנם מה שעשו גזירה שווה בין זה, לשמלה ארוכה המכסה רוב השוק, הוא מוסכמה חברתית חסרת בסיס הלכתי, כמו שהזכירו מקודם בשם פוסקי דורינו.

  הרב המשיב: מערכת האתר

  יש תשובה אחרת באתר שבה מרן שליט"א מתייחס לחצאית זו ומגלה דעתו שאין דעתו נוחה ממנה

  Thumb

השאלות הבאות

  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

בעלות המנחה - שלח לך
מאת: מרן ראש הישיבה
Video

וידאו מומלץ

דף היומי - מסכת קדושין דף פ"א
מאת: הרב אליהו מאדאר
Video

וידאו מומלץ

דף היומי – מסכת גיטין דף ס"ה
מאת: הרב אליהו מאדאר
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.