היתר פתיחת פקק של בקבוקים בשבת

מאת: שלמה | קטגוריה: שבת | תאריך הוספה: כ"ג טבת התש"ל | צפיות: 350 | תגיות: פקק בקבוק, מתקן כלי, מגופת חבית

rss
 • לגבי פתיחת פקקים של בקבוקים ראיתי בעלון "בית נאמן" שכמה פעמים מרן ראש הישיבה שליט"א כתב להתיר בטוב טעם ודעת אולם ברשות כת"ר אביע בפניכם דעת אחרת בענין זה וזה בנוי על הקדמה אחת והיא דבכלל חיוב מלאכת מכה בפטיש הוא כל גמר עשיית כלי דהיינו אף שיש כלי שהוא עשוי בכל זאת אם עדיין חסר לו גמר אז מי שגומר עשייתו ומתקנו לגמרי חייב משום מכה בפטיש אם כת"ר מסכים לזה א"כ לכאו' יש לומר בענין הפקק שאף שיעודו של הפקק הוא שהבקבור יהיה סגור אולם זה לא היעוד היחידי אלא היעוד שלו הוא גם שיוכל לפותחו בקלות ולחזור ולסוגרו והגע עצמך אם יהיה פקק שלא נפתח בודאי שזה פגום וגם אם יהיה פקק שנפתח כל פעם בקושי (כמו הקושי של הפתיחה הראשונה) גם זה פגום קצת וא"כ יוצא שכשפותחו הרי מתקנו לשימושו שיוכל לפתוח בקלות ולחזור ולסותמו 

  thumb

  מס' 17315

  הרב המשיב: הרב אהרן מאזוז שליט"א.

  הוצאת הפקק אינה שימוש בפקק (כמו שעשיית פתח בחבית להוציא את האוכל ממנה אינה נחשבת תיקון החבית וכמו שנתבאר יפה בלשון המאירי (ביצה ל"ג ע"ב) וז"ל דאיהו לא משוי ליה כלי הואיל ולא לגוף החבית הוא מתכוין בשיברתה וכו' ע"ש) וא"כ אין הוצאתו מהבקבוק נחשבת תיקון כלי שלא לצורך הפקק הוא מתכוין בהוצאתו ודו"ק.

  Thumb

  שאלת המשך:

  דבר ראשון המציאות אינה כך אלא ברובם נפרד הפקק מהטבעת ועוד שזה לא נוח להשתמש בפקק המחובר לטבעת וא"כ סו"ס חשיב תיקון כן יסיכם כל מודה על האמת שלא מחפש להגן על שיטה מסויימת אלא על האמת כנלע"ד. וכן עי' במנוחת אהבה [פכ"ד סעי' יא ובביאורים שם] שמבואר שהדיון הוא על הפקק ואף שהוא מתיר מ"מ אינו מצדד מצד הדברים שכתבתם כי המציאות אינה כן. (ועל גוף דבריו לענ"ד לא נהירים לי להקל ואין הפנאי מסכים עתה להשיב על דבריו ועוד חזון למועד)

  הרב המשיב: הרב אריאל מימון שליט"א

  מה שהקשה כבודו בתחילה מדין מכה בפטיש אינו שייך לנ"ד כי מכה בפטיש פירושו שהמלאכה לא נגמרה עדיין ואתה מסיימה אך כשהיא גמורה כמו בנ"ד שהפקק עושה את פעולתו שרצה האומן המייצרו ואתה בא לחדש בו פעולה חדשה זה שייך לתיקון כלי, שבזה האריך מרן "בבית נאמן" לייישב שאינו תיקון (להגדרת מכה בפטיש ראה יבי"א ח"ה א"ח סימן ג') ומעתה לא קשיא מידי.

  Thumb

השאלות הבאות

  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

לימוד גמרא בעיון ספרדי - בבא מציעא דף ז' עמ' ב'
מאת: הרב יעקב מור והרב אריאל צברי
Video

וידאו מומלץ

הלכות ראש השנה
מאת: מרן ראש הישיבה
Video

וידאו מומלץ

חיים באמונה - בראשית ב’
מאת: הרב דקל כהן
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.